Toen ik net begon met het spelen van D&D, had ik geen idee wat goede huisregels waren, wat ik wel en niet fijn vond (als speler of als DM), of wat überhaupt goed gedrag aan de tafel was. Natuurlijk heb je de gangbare fatsoensnormen, maar mijn eerste tafel, waaraan ik overigens de DM was, was voornamelijk gevuld met familie. Dan ben je toch net iets minder lang op je beste gedrag dan bij vreemden.  

Inmiddels ben ik heel wat ervaring rijker, en ben ik zowel speler als DM geweest. Binnenkort word ik zelfs de DM voor een groep met vijf vreemden en mijn man! Dat leek mij het uitgelezen moment om mijn set huisregels op te stellen. Hieronder lees je welk gedrag ik wel en niet tolereer aan mijn tafel, en op welke punten ik officiële varianten gebruik of afwijk van de RAW (Rules As Written – Regels Zoals Geschreven) van Wizards of the Coast, de uitgever van de boeken voor de vijfde editie van Dungeons&Dragons.

Gedrag

 1. Iedereen aan de tafel speelt voor het plezier, inclusief de DM. Iedereen aan de tafel is dan ook verantwoordelijk voor dat plezier en een goede sfeer aan de tafel.
 2. De DM is de spelleider en waar nodig scheidsrechter, maar is niet in zijn/haar eentje verantwoordelijk voor de voortgang van het spel. D&D is ‘collaborative storytelling’ oftewel gezamenlijk een verhaal vertellen, dus we zijn er samen verantwoordelijk voor dat het verhaal blijft doorgaan. Neem je moment! En stimuleer je medespelers op een leuke manier om dat ook te doen.
 3. Een PC (Player Character – spelerskarakter) die niet wil samenwerken, niet in groepsverband op avontuur wil of alleen vervelend kan doen tegen medespelers/hun PC’s (zoals buit stelen, schelden, letterlijk in het spel iemand in de rug willen steken) houdt zich niet aan regels 1 en 2 en zal daar de consequenties van ondervinden. Of dat alleen achtergelaten worden in de taveerne is, of de befaamde ‘rotsblokken vallen en je bent dood’, laat ik in het midden.
 4. PvP (Player versus Player – Speler tegen Speler) is alleen toegestaan als beide partijen er toestemming voor geven. Wil je bijvoorbeeld van een andere PC stelen? Dan kan dat alleen als die er toestemming voor geeft ‘boven de tafel’, dus niet in karakter, maar als levend mens. Een voorbeeld hiervan kun je zien bij Critical Role campaign 3 tussen Ashton en Fearne, of bij Viva la Dirt League.
 5. Jij beschrijft wat je wil doen, bereiken, weten, etc., en de DM bepaalt of je daarvoor met de dobbelstenen moet rollen, en zo ja, welke vaardigheden je karakter daarbij kan gebruiken. Natuurlijk mag je altijd suggesties doen of verduidelijking vragen, maar je rolt pas als daarom gevraagd wordt.
 6. We gebruiken Safety Tools (Veiligheidsgereedschappen). Ik zet dit bij Gedrag, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zichzelf kan zijn aan de tafel, en dat iedereen zich veilig genoeg voelt om dat ook te doen. Plezier maken en hebben betekent ook rekening houden met de minder leuke momenten die zich misschien in iemands leven hebben voorgedaan.
  In sessie 0 spreken we af welke methode we precies gebruiken, maar mijn voorkeur gaat uit naar een lijst met onderwerpen die we tijdens die allereerste sessie bespreken, en kaartjes met een teken erop voor als het tijdens het spel te intens wordt. Op de lijst noteren we onderwerpen die gevoelig liggen, en of die helemaal niet aan bod mogen komen, of wel verteld mogen worden, maar niet in roleplay/rollenspel mogen voorkomen. Uiteraard kan een onderwerp ook tijdelijk op de lijst komen, of later toegevoegd worden. Veiligheidsgereedschappen zijn dynamisch en kunnen veranderen.
  Hieronder volgt een aantal voorbeelden. Wil je die niet lezen, spring dan naar het onderdeel ‘Regels’.

  Vanwege een gebeurtenis in mijn familie, wil ik niets horen en geen rollenspel doen over op- of verhangingen. Ik raak daarvan van streek en het kost me zoveel energie om dan door te gaan, dat dat niet handig is, zeker niet als DM. Dat onderwerp is dus een harde ‘nee’ voor mij. Iemand die ooit een kindje is verloren, wil misschien geen rollenspel doen over dode kinderen tegenkomen in een oorlogszone, maar kan het wel oké vinden als dat in het voorbijgaan genoemd wordt in de beschrijving van de setting. Iemand met arachnofobie kan in eerste instantie spinnen op de verboden lijst hebben gezet, maar later bedenken dat een rollenspel doen waarin ze met een groep avonturiers de spin verslaan, juist heel fijn is. Dan gaat het onderwerp weer van de lijst af.

Regels

 1. Healing Potions:
  In een gevecht kun je een healing potion drinken of toedienen bij iemand anders. Als je daar je hele action voor gebruikt, krijg je de maximale hoeveelheid health van die potion terug. Gebruik je een bonus action, dan rol je de bijbehorende dobbelstenen en krijg je dat getal aan healing. Dit toont het verschil tussen ervoor zorgen dat je in een gevechtssituatie geen drupje mist ( = hele action), of het drankje naar binnen gooien en hopen op het beste (= bonus action).
 2. Critical Hit:
  Volgens RAW krijg je bij een critical hit dubbele damage dice op alle damage dice die je mag rollen. Dat vind ik een beetje mager! Je zou dan dus nog steeds maar een 2 kunnen rollen in totaal, terwijl je een critical hit hebt! Rol je dus een 20 op een attack roll, dan krijg je de volle damage van je damage dice op de eerste set dice, en rol je daarna nog een keer voor extra damage. Voorbeeld: Je mag 1d8 rollen voor je wapen, en voor bijvoorbeeld Sneak Attack nog 1d6, dan doe je met een 20 op je attack roll dus 8 + 6 + 1d8 + 1d6 aan schade.
 3. Leveling:
  We doen aan milestone leveling. De DM bepaalt wanneer je een level omhoog gaat.
  Als je een level omhoog gaat, en je rolt een 1 voor de verhoging van je HP, dan mag je die altijd opnieuw rollen.
 4. Pets:
  Iedere speler mag van mij na overleg een huisdier hebben, als die vanaf startlevel verklaard en gekocht kan worden, of later gekocht wordt. Buiten combat mag je huisdier gebruikt worden in roleplay, om advantage of iets dergelijks te krijgen (jij beschrijft hoe, DM bepaalt of het van toepassing is), of voor flavour.
  Tijdens gevechten heb je twee keuzes. De eerste keuze is dat je huisdier van mij metersdikke plot armor krijgt, zich tijdens het gevecht verstopt en dus niet meedoet. De tweede optie is dat het wel meedoet, maar dan is het ook zogeheten ‘fair game’. Een kat die ogen uitkrabt, of een hond die in armen en benen bijt, loopt net zo’n grote kans als je PC om aangevallen te worden en dood te gaan. Ook definitief-einde-verhaal-permanent-koop-maar-een-nieuwe-dood.